Historie

IMG32324Novodobá historie Dvojky – Kavárny a vinárny se datuje k 2. květnu roku 2016, kdy jsme po menší rekonstrukci prostor poprvé otevřeli pro veřejnost.

Mnohem zajímavější je však ta historie staletí vzdálená, která na Vás dýchne z každé stěny s původními nápisy a malbami. Práce restaurátorů a památkářů z těchto původních fragmentů odhalily, že původně budova sloužila jako vinný šenk pro nižší šlechtu.

 

Prostory Dvojky lze pomyslně rozdělit na tři části:

  • Vstupní prostor s barem a schodištěm,
  • hlavní místnost s posezením,
  • sklepní prostory.

Vstupní prostory jsou kompletně nově přistavěné před pouhými pár lety, avšak dostavba byla natolik zdařilá a zachovala tolik přírodních prvků, že s původními historickými místnostmi tvoří souvislý celek a nijak nenarušuje atmosféru objektu.

Hlavní místnost začíná rozlehlým vstupem obroubeným opracovaným kamenem, který věrně kopíruje původní vchod do šenku. Ve zdi po levé straně zůstalo zachováno zamřížované okno, jehož rám je tvořen původními, pouze hrubě opracovanými kameny. Celá tato místnost se na základě archeologického průzkumu datuje do 15. století. Tuto dataci dokládají četné malby a nápisy na všech stěnách.

  • V prvním oblouku nalevo můžete pozorovat vůbec nejstarší zobrazení velkomeziříčského zámku.
  • Na klenbě téhož oblouku se nachází také drobnější kresby, které se točí kolem šašků – šašek z profilu, čepice s rolničkami; rytířů – přilbice, ostruhy.
  • V protějším oblouku je pak patrný zachovalý nápis, z něhož a dalších fragmentů několikrát zmiňujících víno a pití vína, je patrné, že v minulosti dlouhá desetiletí objekt sloužil právě jako vinný šenk.
  • Dále se na klenbě nachází několik menších kreseb, vepsaná jména a kratší nápisy.

IMG32252Podstatná část sklepení je taktéž původní a tesaná do souvislého žulového 

kamene. Původně sloužilo ke skladování sudů s vínem.

Jsme rádi, že po několika staletích, kdy byl celý prostor zanesen a nepoužíván, objekt znovu slouží svému původnímu účelu – tedy k setkávání, posezení a popíjení.